Asiago Hockey School 2019


Foto Alexander Galchenyuk di Marco Guariglia
 

Asiago Hockey School - Hockey Camp